Koleżanki i Koledzy - przyjaciele Beaty Makowskiej

Zbliża się czas rozliczeń podatkowych i możliwość wsparcia kwotą 1% osób / organizacji, które oczekują pomocy od ludzi dobrej woli. Taka osobą jest nasza koleżanka / przyjaciółka Beata Makowska. Wypełniając PIT pamiętajmy, że wystarczy – o ile taka będzie nasza wola – wypełnić dwie rubryki i wpisać: 

KRS [0000420954] i „Pomoc Beata Makowska”.

To takie proste.

 

 

 

W dniach 17-19 września 2018 r. odbyła się XVIII polsko-niemiecka konferencja i podróż studyjna „Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo ANTIKON 2018”.

Program konferencji dostępny jest tutaj.

Tematem przewodnim było „Drewno jako materiał budowlany – dziedzictwo sąsiedztwa” w czterech panelach:

  1. Historyczne domy drewniane z elementów prefabrykowanych, katalogowe i typowe
  2. Uzdrowiskowa architektura drewniana
  3. Technologia, konserwacja i zabezpieczenie drewna
  4. Badania, realizacje, odkrycia – aktualności konserwatorskie

Kolega Waldemar Witek – reprezentujący Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków oraz Aleksandra Hamberg-Federowicz - st. kustosz Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, przedstawili komunikat: „Chałupa w Krupach – XVIII-wieczny relikt budownictwa halowego (saskiego) na Pomorzu Zachodnim”. Prezentacja towarzysząca komunikatowi dostępna jest tutaj.

 

Szczecinianka, dr arch. Beata Makowska, przez ponad trzydzieści lat zawodowo zajmowała się zabytkami województwa zachodniopomorskiego. Była wieloletnim Prezesem Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków oddział w Szczecinie, kierowała Oddziałem Szczecińskim Narodowego Instytutu Dziedzictwa, była ekspertem Deutsch-Polnische Stiftung Kulturpflege und Denkmalschutz. Od lat uczestniczyła w organizacji ANTIKON Polsko-Niemieckiej Konferencji „Architektura ryglowa - wspólne dziedzictwo” oraz wielu innych cennych inicjatyw służących ochronie zabytków i dziedzictwa kulturowego.

W dniu 3 marca 2017 roku, w czasie pracy, uległa poważnemu wypadkowi komunikacyjnemu. Wiele miesięcy spędziła w szpitalu w Szczecinie oraz ośrodku rehabilitacyjnym w Iławie. Jej stan nadal jest ciężki.

Dalsza specjalistyczna opieka medyczna i rehabilitacja neurologiczna jest jedyną szansą na powrót Beaty do zdrowia. Ta stała, prawdopodobnie wieloletnia, profesjonalna pomoc jest bardzo kosztowna, a środki rodziny – ograniczone.

Od początku środowisko koleżeńskie i zawodowe konserwatorów, architektów, historyków sztuki stara się pomóc Beacie. M.in. Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Zachodniopomorska Okręgowa Izba Architektów apelują wśród swoich członków i sympatyków o organizowanie zbiórek pieniężnych, darowiznę składek, przekazanie 1% podatku. 

Razem możemy więcej!!!

Dowolne wpłaty jako darowizny można składać na indywidualne bankowe subkonto w PLN, założone poprzez Fundację Forani:

61 1750 0012 0000 0000 3670 4969

z dopiskiem w tytule „DAROWIZNA BEATA MAKOWSKA”

Nr SWIFT Raiffeisen Bank polska: RCBWPLPW, IBAN banku: PL

 

Zarząd Oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków z radością informuje, iż nasz Oddział został wpisany postanowieniem Sądu Rejonowego w Szczecinie z dnia 5 sierpnia 2013 roku do Krajowego Rejestru Sądowego (Rejestr Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej) pod numerem

KRS: 0000472312

pod nazwą: Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków z siedzibą w Warszawie - Oddział w Szczecinie.

            Tym samym uzyskaliśmy osobowość prawną, o którą staraliśmy się od czasu podjęcia przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w dniu 4 lutego 2011 roku uchwały w tej sprawie.

Jednocześnie informujemy, iż zmianie ulega nasz adres. Nowy podamy w najbliższym czasie.

Więcej artykułów…