Zachodniopomorskie Wiadomości Konserwatorskie 2014-2017

 

Zachodniopomorskie Wiadomości Konserwatorskie R.VII/2014-2017

Wydawca: Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie

Rok wydania: 2018

Okładka: miękka

Wymiary: 176 x 250

Ilość stron: 200

ISBN: 978-83-934996-2-5

 

O książce

Kolejny (VII) tom Zachodniopomorskich Wiadomości Konserwatorskich prezentuje teksty opisujące działania konserwatorskie na terenie województwa w latach 2014-2017, w tym m.in.: prace badawcze, nadzory konserwatorskie, roboty budowlane i zabezpieczające.

Tom zawiera łącznie 9 artykułów i 6 komunikatów.

W dziale Studia i badania przedstawiono: problematykę dotyczącą pałacu i ogrodu w Mirosławcu (M. Haas-Nogal, K. Kalita-Skwirzyńska); stanu zachowania rezydencji powiatu stargardzkiego (E. Kulesza-Szerniewicz); badań archeologicznych na terenie Starego Miasta w Gryfinie (M. Dworaczyk); badań archeologiczno-architektonicznych na ul. Kuśnierskiej w Szczecinie (T. Balcerzak, A. Uciechowska-Gawron); nowożytnych witraży sakralnych na Pomorzu Zachiodnim (J. Kochanowska).

Prace konserwatorskie to przybliżenie działań stricte zabezpieczających i ratujących historyczną substancję zabytkową: ryglowego dworu w Niepołcku (T. Cykalewicz); ruin zamku w Dobrej (A. Musiał-Gąsiorowska); rewitalizacji wzgórza zamkowego zamku Borków w Resku (T. Balcerzak, M. Peterlejtner). Na szczególną uwagę zasługuje artykuł M. Słomińskiego dotyczący prac konserwatorskich polichromii drewnianego stropu kościoła w Brzesku.

Wśród Komunikatów zaprezentowano: relacja z wydobycia wraku XIX-wiecznego żaglowca (P. Kubacka, G. Kurka) oraz sprawozdanie z działalności Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie w latach 2014-2017 z tabelarycznym zestawieniem dotacji na prace konserwatorskie (E. Stanecka).

Różnorodność tematyczna umożliwia czytelnikowi swoiste spotkanie z bogatym dziedzictwem kulturowym naszego regionu i daje wyobrażenie o niezwykle skomplikowanym procesie zachowania go dla następnych pokoleń.

O autorach

Autorzy artykułów i komunikatów to specjaliści z wieloletnim doświadczeniem – zarówno pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie, właściciele i użytkownicy zabytków, architekci, architekt krajobrazu, archeolodzy, historycy sztuki.

 

KSIĄŻKA JEST DOSTĘPNA W ZAKŁADCE PUBLIKACJE