Wykaz rzeczoznawców

Rzeczoznawcy Stowarzyszeni Konserwatorów Zabytków

 

 

1. mgr inż.arch. Tatiana Balcerzak 

dziedzina: architektura i budownictwo

2. dr Alicja Biranowska-Kurtz 

dziedzina: ochrona zabytków architektury, założeń urbanistycznych, planowanie przestrzenne, krajobraz kulturowy

3. mgr Kazimiera Kalita-Skwirzyńska 

dziedzina: architektura i budownictwo

4. dr Alojzy Kowalczyk

dziedzina: krajobraz kulturowy

5. dr inż.arch. Beata Makowska

dziedzina: architektura i budownictwo, krajobraz kulturowy

6. dr inż. Stefan Nowaczyk

dziedzina: architektura i budownictwo

7. dr inż.arch. Maciej Płotkowiak

dziedziny: architektura i budownictwo, urbanistyka, krajobraz kulturowy, zabytki techniki

8. mgr Waldemar Witek 

dziedziny: architektura i budownictwo, krajobraz kulturowy

9. mgr inż.arch. Janusz Nekenda - Trepka 

dziedziny: architektura, urbanistyka, planowanie przestrzenne

   

Wykaz Rzeczoznawców SKZ wg Oddziałów do pobrania tu: Rzeczoznawcy SKZ (PDF)