Informacja RODO

INFORMACJA RODO

Szanowni Państwo.
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków w Warszawie oddział w Szczecinie informujemy, że administratorem Pani/Pana danych Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków w Warszawie oddział w Szczecinie (dalej SKZ o. Szczecin), kontakt: pl. Orła Białego 1, 70-562 Szczecin, działające na podstawie Statutu Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków w Warszawie oddział w Szczecinie, skorygowany w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego w Szczecinie z dn. 05.08.2013 r. Państwa dane osobowe podane w deklaracjach członkowskich i przekazanych nam późniejszych dokumentach, przetwarzamy jako Administrator, w celach statutowych oraz administracyjno-księgowych oraz poprzez publikację niektórych z nich na stronie stowarzyszenia www.skz.szczecin.pl.

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia, wykonywania lub egzekucji zobowiązań wynikających z umowy oraz umożliwienia i utrzymywania kontaktu z kontrahentem, z którym SKZ o. Szczecin zamierza zawrzeć lub zawarła umowę.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarcie/wykonywanie umowy oraz prawnie uzasadniony interes Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO.
 3. Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko w tym imię lub nazwisko w firmie osoby fizycznej, adres e-mail, nr telefonu, NIP.
 4. Dane osobowe przetwarzane są do czasu przedawnienia roszczeń.
 5. Dane osobowe mogą być lub są udostępniane następującym kategoriom odbiorców: bank, urząd skarbowy, firmom świadczącym na rzecz SKZ i SKZ o. Szczecin usługi outsourcingu: oprogramowania informatycznego, prawnego lub podatkowego.
 6. Informujemy, że Pani/Pan ma prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych.
 7. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy. Jeśli dane osobowe nie zostaną podane, umowa nie może zostać zawarta i wykonywana.
 9. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom hostingowym.
 10. Dane osobowe zabezpieczone są odpowiednio.
 11. Kopię danych można uzyskać przekazując takie żądanie na adres SKZ o. Szczecin.