Konferencja ANTIKON 2018

W dniach 17-19 września 2018 r. odbyła się XVIII polsko-niemiecka konferencja i podróż studyjna „Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo ANTIKON 2018”.

Program konferencji dostępny jest tutaj.

Tematem przewodnim było „Drewno jako materiał budowlany – dziedzictwo sąsiedztwa” w czterech panelach:

  1. Historyczne domy drewniane z elementów prefabrykowanych, katalogowe i typowe
  2. Uzdrowiskowa architektura drewniana
  3. Technologia, konserwacja i zabezpieczenie drewna
  4. Badania, realizacje, odkrycia – aktualności konserwatorskie

Kolega Waldemar Witek – reprezentujący Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków oraz Aleksandra Hamberg-Federowicz - st. kustosz Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, przedstawili komunikat: „Chałupa w Krupach – XVIII-wieczny relikt budownictwa halowego (saskiego) na Pomorzu Zachodnim”. Prezentacja towarzysząca komunikatowi dostępna jest tutaj.