"Profesor Latour w Trzebiatowie.

Rewaloryzacja historycznej przestrzeni miasta"

14 października z inicjatywy Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków - Oddziału w Szczecinie, przy współudziale Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, Władz Trzebiatowa, Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury, finansowym wsparciu Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, upamiętniono działania architekta prof. Stanisława Latoura (1927 - 2007) na rzecz ochrony przestrzeni kulturowej Trzebiatowa. Profesor był honorowym członkiem SKZ. W ramach dorocznego seminarium pn. "Trzebiatów - Spotkania Pomorskie", organizowanego przez Trzebiatowski Ośrodek Kultury, spotkali się specjaliści i miłośnicy wielu dziedzin nauki, wśród nich także współpracownicy i uczniowie prof. Latoura. W programie uroczystości zaplanowano referaty o Profesorze, wspominki, wystawę i inne działania utrwalające pamięć prof. Latoura w Trzebiatowie.

 Tak o uroczystościach napisano na stronie www. Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury: "Drugi dzień seminarium rozpoczął Burmistrz Trzebiatowa Józef Domański oraz Maria Witek - Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków Oddział w Szczecinie. Sobotnia część poświęcona została człowiekowi, któremu powojenne miasto nad Regą zawdzięcza niewyobrażalnie dużo. Śmiało można powiedzieć, że Profesor Stanisław Latour uratował Trzebiatów z jego wartościową, historyczną zabudową przed kontrowersyjnymi pomysłami ówczesnych urbanistów, architektów i władz. Dzięki jego uporowi, wysiłkowi i mądrym decyzjom, możemy podziwiać wiele odrestaurowanych kamienic, kwartałów i pierzei. Trzebiatów miał szczęście, że pojawił się na zawodowej drodze tego znakomitego szczecińskiego architekta i uniknął w ten sposób losu wielu innych pomorskich miast, których dawne starówki wyglądają obecnie jak osiedla mieszkaniowe z wielkiej płyty. O przykładach projektów i realizacji Profesora w Trzebiatowie interesująco opowiadała Ewa Kulesza-Szerniewicz z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie oraz szczecińscy architekci, Stefan Nowaczyk i Maciej Płotkowiak. W Galerii ,,Feininger- wystawę ,,Profesor Stanisław Latour w Trzebiatowie" otworzyła jego córka Agnieszka, która wspólnie z Aleksandrą Hamberg-Federowicz poprowadziła także wspomnieniową, nieco sentymentalną część sesji, wymownie zatytułowaną ,,Kreską i sercem - postać prof. Stanisława Latoura", którą rozpoczęła projekcja filmu o architekcie z archiwum TVP Szczecin. Dzięki zaangażowaniu wielu osób i instytucji (Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków Oddział w Szczecinie, Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej - Zachodniopomorska Okręgowa Izba Architektów RP), postać Profesora została upamiętniona w Trzebiatowie poprzez posadzenie drzewa pamięci w parku przypałacowym, ustawienie ławeczki, tablicy pamiątkowej i nadanie jego imienia zabytkowej alei lipowej wiodącej do pałacu. Wyjątkowy dzień zakończył się spacerem śladami Profesora po ulicach i podwórkach Starego Miasta, gdzie uczestnicy  naocznie mogli zobaczyć efekty pracy Stanisława Latoura".

 Uroczystości poprzedziła uchwała Rady Miejskiej w Trzebiatowie Nr XL/353/17 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania alei parkowej prowadzącej do pałacu w Trzebiatowie nazwy "Aleja prof.Stanisława Latoura". W uzasadnieniu do tej uchwały napisano: "Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków z siedzibą w Warszawie Oddział w Szczecinie, w porozumieniu z Trzebiatowskim Ośrodkiem Kultury zwróciło się z prośbą o uczczenie postaci wybitnego architekta i urbanisty profesora dr inż. Stanisława Latoura, osoby szczególnie zasłużonej dla Pomorza Zachodniego i samego Trzebiatowa, poprzez nadanie jego imienia zabytkowej alei lipowej w obrębie zespołu pałacowo-parkowego, będącego obecnie siedzibą Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury".

Dziękujemy wszystkim organizatorom i uczestnikom tego przedsięwzięcia dzięki, którym postać i praca prof. Stanisława Latoura zostanie utrwalona w historii Trzebiatowa.

 

 

Przejdź do GALERII