Zarząd

ZARZĄD STOWARZYSZENIA KONSERWATORÓW ZABYTKÓW Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

- ODDZIAŁU W SZCZECINIE (kadencja 2022-2025)

 

 

 

Prezes            - mgr Ewa Stanecka

Z-ca prezesa  - dr inż. arch. Aleksandra Hamberg-Federowicz

Sekretarz        - mgr Maria Kompowska

Skarbnik         - mgr Agnieszka Gawron-Kłosowska

Członek          - mgr Waldemar Witek