Zarząd

ZARZĄD STOWARZYSZENIA KONSERWATORÓW ZABYTKÓW Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

- ODDZIAŁU W SZCZECINIE (kadencja 2018 - 2021)

 

Prezes - mgr Maria Witek

Z-ca prezesa - mgr Ewa Kulesza-Szerniewicz

Sekretarz - dr inż. arch. Maciej Płotkowiak

Skarbnik - dr inż. Stefan Nowaczyk

Członek - mgr inż. arch. Aleksandra Hamberg-Federowicz  

Członek - mgr inż. arch. Agnieszka Latour

Członek - mgr Janina Stachura