www.skz.szczecin.pl

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków - Oddział w Szczecinie

Start

Drukuj PDF

Logo SKZ Witam na stronie Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków 

Oddział Szczecin.

Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków jest organizacją społeczną zrzeszającą konserwatorów zabytków, specjalistów różnych dyscyplin związanych z ochroną i konserwacją, działającą na rzecz dobra publicznego jakim jest dziedzictwo kulturowe.

 

Celami Stowarzyszenia są:

 • Kształtowanie w społeczeństwie właściwego stosunku do dziedzictwa kulturowego;
 • Dbałość o wysoki poziom etyczny, naukowy i zawodowy członków;
 • Ochrona zawodowych interesów członków;
 • Inspirowanie i inicjowanie prac w zakresie ochrony dziedzictwa kultury i konserwacji zabytków;
 • Tworzenie i utrzymywanie związków środowiskowych;
 • Podejmowanie inicjatyw współpracy międzynarodowej dotyczących ochrony światowego dziedzictwa kultury;
 • Dla osiągnięcia celów Stowarzyszenie działa przez:
 • Współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi;
 • Podejmowanie oraz utrzymywanie współpracy z instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi;
 • Organizowanie rzeczoznawstwa w sprawach dotyczących konserwacji zabytków i ochrony dziedzictwa kultury;
 • Współprace z uczelniami oraz instytucjami zajmującymi się kształceniem i doskonaleniem zawodowym;
 • Inicjowanie i organizowanie różnych form doskonalenia zawodowego;
 • Organizowanie zjazdów, sesji naukowych, konferencji i seminariów;
 • Prowadzenie oraz promowanie działalności wydawniczej lub upowszechniania konserwacji zabytków i ochrony dziedzictwa kultury; 

 

 

Wigilia Konserwatorska 2016

Drukuj PDF

WIGILIA KONSERWATORSKA

            Już kolejny raz przed Wigilią Bożego Narodzenia spotkaliśmy się 19 grudnia tegoż roku w gronie konserwatorskim. Nie tylko członkowie szczecińskiego oddziału Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, ale i pracownicy urzędów i instytucji konserwatorskich Szczecina oraz nasi sympatycy.

            Nasi Koledzy etnografowie Maria i Waldek Witkowie wprowadzili nas w nastrój Świąt Bożego Narodzenia wystąpieniem "Cztery pory roku. Chłopska obrzędowość doroczna". Opowiadali o tradycyjnych obrzędach wigilijnych i świątecznych kultywowanych w rejonie Wilna i przeniesionych po wojnie na grunt szczeciński przez rodzinę naszej Koleżanki.

            Beata Makowska przypomniała nasz sześciodniowy wrześniowy wyjazd studyjny pn. Meklemburgia-Pomorze Przednie-Rugia. Europejski szklak gotyku ceglanego. Miasta Hanzy- lista UNESCO, zorganizowany przez Oddział Szczeciński SKZ z udziałem koleżanek i kolegów spoza Szczecina (Olsztyn, Warszawa, Gdańsk, Poznań, Wejherowo, Gliwice).

            Po podzieleniu się opłatkiem i złożeniu życzeń degustowano potrawy przygotowane specjalnie na naszą Wigilię Konserwatorską. Ponieważ koniec roku to czas podsumowań i snucia planów, rozmowy dotyczyły także planów szczecińskiego oddziału SKZ na 2017 rok, w tym przygotowań do ogólnopolskich obchodów w 2018 roku jubileuszu 100-lecia powstania administracji konserwatorskiej w Polsce.

01

Zdjęcia w GALERII

 

 

 

 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 

Losowe obrazy

DSC02615.JPG