Weryfikacja

Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji (oddział terenowy Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków) od 2009 roku prowadzi w ramach programu ogólnokrajowego działania dotyczące opisu zasobu zabytkowego województwa zachodniopomorskiego. Przedsięwzięcie jest realizowane w porozumieniu z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Szczecinie i w zakresie zabytków Szczecina w porozumieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Szczecinie.

Celem przedsięwzięcia ma być zweryfikowanie w terenie obecności i stanu zachowania zabytków nieruchomych znajdujących się w rejestrze zabytków województwa, opracowanie dla nich dokumentacji fotograficznej, opracowaniem ankiety weryfikacyjnej. Wyniki prac terenowych są wykorzystywane między innymi w ramach monitoringu zabytków. Realizacja zadanie przebiega wg powiatów. Zweryfikowano dotychczas powiaty: goleniowski, kamieński, policki, pyrzycki, stargardzki, świnoujski, m. Szczecin, m. Świnoujście. Do końca roku 2010 zakończone zostaną prace w powiecie łobeskim. Więcej informacji można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Badań i Dokumentacji Zabytków w Szczecinie.