Linki

# Odnośnik
1 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
2

Narodowy Instytut Dziedzictwa
Narodowy Instytut Dziedzictwa (dawniej: Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków).
Celem działania KOBiDZ jest realizacja polityki Państwa w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego oraz opieki na tym dziedzictwem poprzez zapewnienie wszechstronnych i optymalnych warunków do zachowania dziedzictwa narodowego dla przyszłych pokoleń.

3 Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych
4 Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie 
5 Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie
Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie jest wojewódzką samorządową instytucją kultury, działającą pod
zwierzchnictwem Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.
6 Stowarzyszenie Architektów Polskich 
7 Stowarzyszenie Historyków Sztuki
8 Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków 
9 Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich 
10 UNESCO
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization; 
Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury.
11 Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS 
12 Polski Komitet Narodowy ICOM 
Międzynarodowa rada Muzeów
13 Polski Komitet TICCIH 
Międzynarodowy Komitet Konserwacji Dziedzictwa Przemysłowego
14 Schroubek-Fundacja dla wschodniej Europy